Ботаническа градина

Българска академия на науките

Адрес: София, Околовръстно шосе, п.к. 604, BG-1000 София, България
тел.: (+359 2) 967 11 05
Директор
ст.н.с. д-р Антоанета Петрова

Заместник директор
Борислав Митев

Главен счетоводител
Нина Владимирова
Ботаническата градина наследява Кралската ботаническа градина, която е основана през 1882 г. Ботаническата градина е включена в рамките на БАН през 1947г. отначало като част от Института по ботаника
Ботаническата градина има за предмет на дейност:
  • Съставяне и поддръжка на научно организирани и документирани колекции от местни и екзотични колекции за целите на експериментални ботанически изследвания и опазване на биологичното разнообразие;;
  • образование в областта на естествените науки и опазване на околната среда.
Ботаническата градина обменя семена, растения и инхормация с повече от 400 ботанически градини, секции по ботаника и и опитни станции от 63 страни в Европа, Азия, Америка, Африка и Австралия.
Ръководители
Отдели
Ангелина Симеонова
Тропична и субтропична сбирка
Николай Драгнев
Дендрологични колекции и експозиции
Борислав Митев
Тематични колекции
Веселина Ангелова
Делектус и международен обмен
Людмил Кръстанов
English
Растителна здравна служба